:

Kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa firm

Koszty / korzyściKOSZTY NASZYCH USŁUG

Wynagrodzenie naszej firmy stanowi prowizja (kurtaż brokerski) wypłacany przez zakłady                                                                                                ubezpieczeń, dlatego też  nasi klienci  nie są obciążani jakimikolwiek  kosztami ponoszonymi przez nasz podmiot  w związku z  wykonywaniem czynności brokerskich.
Jednym słowem - powierzenie nam obsługi
ubezpieczeniowej Państwa firmy nie wiąże się z ponoszeniem kosztów naszego wynagrodzenia jak również innych kosztów związanych z naszą działalnością.KORZYŚCI NASZYCH KLIENTÓW

Dzięki współpracy z naszym podmiotem Klient może mieć pewność, że zawarta na jego rzecz umowa ubezpieczenia będzie:

  • - optymalna z punktu widzenia warunków ubezpieczenia ( zakres, wysokość świadczeń, ograniczenia odpowiedzialności itp.);
  • - korzystna z punku widzenia wysokości składki ubezpieczeniowej (uzyskujemy dla naszych klientów najniższe stawki na rynku)
  • - należycie wykonana przez ubezpieczyciela (sprawdzamy wskaźniki ustawowe i parametry rynkowe charakteryzujące ubezpieczycieli pod względem wypłacalności i sprawności wykonywania działalności ubezpieczeniowej, pomagamy w egzekwowaniu należnych odszkodowań itp.);
  • - zawarta zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi